Rạp Mipec. Rạp galaxy mipec long biên nằm ở mipec riverside hà nội, được xây dựng với tiêu chuẩn hollywood, […]

Galaxy Mipec Long Biên. Rạp galaxy mipec long biên nằm ở mipec riverside hà nội, được xây dựng với tiêu […]

Galaxy Cinema Mipec Long Biên. Dù đến sau nhưng galaxy mipec long biên luôn cam kết những trải. Còn chần […]