Biển Nào Cấm Máy Kéo

Posted on

Biển Nào Cấm Máy Kéo. Biển cấm rẽ trái và cấm rẽ phải biển cấm rẽ trái, phải được phép quay đầu xe. Biển nào cấm máy kéo.doc.pdf.xls.ppt.txt và hàng tỷ văn bản, tài liệu, học liệu, sách, được tải xuống miễn phí trên toàn thế giới.

600 Câu Hỏi & Đáp Án Thi Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ô tô from www.daylaixethaibinh.com

Sai b là đáp án đúng. Biển 1 là biển “hết cấm vượt”, biển 3 là biển “cấm xe khách vượt” xem thêm: Biển báo hiệu đường bộ về cấm ô tô tải, máy kéo, cấm 2 bánh, cấm moto 3 bánh.

Thi Lý Thuyết Lái Xe Hạng B2, B1, C, D, E Trên Nền Tảng Thi Online Trực Tuyến Dựa Vào Bộ Đề 600 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô.

Đáp án và lời giải: Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển. Biển số 2 có ý nghĩa.

Sai C Là Đáp Án Đúng.

Sai b là đáp án đúng. Thi sát hạch lái xe Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

Biển Nào Dưới Đây Xe Gắn Máy Được Phép Đi Vào?

Biển nào cấm máy kéo? Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc? Biển nào cấm xe máy kéo?

Biển Nào Cấm Xe Máy Kéo Kéo Theo Rơmoóc?

Sai c là đáp án đúng. Biển nào cấm máy kéo.doc.pdf.xls.ppt.txt và hàng tỷ văn bản, tài liệu, học liệu, sách, được tải xuống miễn phí trên toàn thế giới. Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

Biển Nào Cấm Máy Kéo?

Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua. Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc? Biển nào cấm máy kéo?

Leave a Reply

Your email address will not be published.