Biển Nào Cấm Xe Máy Kéo

Posted on

Biển Nào Cấm Xe Máy Kéo. Tóm lại ta phải quan sát toàn. Cấm máy kéo báo hiệu đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Biển cấm xe tải biển báo tài xế Việt hay hiểu nhầm from autovina.com

Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, môtô 2. Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không? Câu 15/30 | đề số 2.

Câu Hỏi Cùng Môn Học:

Câu 16/30 | đề số 2. Xe mô tô (hay còn gọi là xe máy): Biển này không cấm người dắt loại xe này.

Biển Số 2 Có Ý Nghĩa.

Đáp án và lời giải: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ mooc? Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Biển Nào Không Có Hiệu Lực Đối Với Ô Tô Tải Không Kéo Moóc?

Câu 18/30 | đề số 2. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án. Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Hãy Suy Nghĩ Và Trả Lời Câu Hỏi Trước Khi Xem Đáp Án.

Biển báo cấm số 120: Biển nào cấm máy kéo? Biển báo cấm máy kéo là biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

Sai C Là Đáp Án Đúng.

Biển nào cấm xe máy kéo? Ta thấy biển số 1 là biển cấm ô tô: Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập tài khoản tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.